domů
o nás
rozvoz medu
medovina
obchodní podmínky
kontakt

 
OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

1.       Všeobecná ustanovení

 Prodávající: Ing. Golský Tomáš, Erbenova 33, 586 01 Jihlava, IČ: 03715931, dále také „prodávající“

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 
2.       Objednání zboží

 Zboží lze objednat v e-shopu, prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

E-shop: www.medovina.net

E-mail: admin (zavináč) medovina.net

Telefon:  777 53 88 66

 
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží v souvislosti se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným právním předpisům platným na území České republiky.

 
Podmínkou pro objednání zboží je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

 
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo ke změně ceny či množství dodávaného zboží ze strany prodávajícího, kontaktuje a informuje prodávající kupujícího o této změně, přičemž domluví změnu objednávky, popř. zrušení objednávky. Stejný postup se uplatní i v případě, že prodávající přestane dodávat objednané zboží nebo uvede na trh novou verzi zboží.

3.       Potvrzení objednávky

 K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky je zasíláno e-mailem:  admin (zavináč) medovina.net V jednotlivých, zejména objednání zboží telefonicky nebo cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky telefonicky.

 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí.

 
4.       Zrušení objednávky

 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že:

·         došlo ke změně ceny dodávaného zboží,

·         zboží již není dostupné,

·         nelze objednávku s jiných důvodu uskutečnit.

 

5.       Doprava

 Osobní odběr

Zboží lze po domluvě vyzvednout osobně na adrese prodávajícího Erbenova 33, 586 01 Jihlava.

 
Rozvoz

Objednané zboží se rozváží po Jihlavě a okolí, kdy kupující je vždy vhodným způsobem informován a datu a přibližné hodině dodání. Zboží je dopravováno na předem domluvenou adresu. Při objednání zboží nad 1000,- Kč na jednu adresu neúčtuje prodávající žádné dopravné.

 

6.       Doručení a dodací podmínky

 Zboží prodávající vyexpeduje obvykle do pěti pracovních dní, v některých případech se může dodací lhůta prodloužit.

 
7.       Způsob úhrady

 Osobní odběr

Platba v hotovosti na adrese Erbenova 33, 58 01 Jihlava nebo v případě rozvozu na předem domluvené adrese.

 
Převodem

Kupující obdrží platební údaje k zaslání částky za objednané zboží na bankovní účet 86-2682070207/0100.

Objednané zboží je vyexpedováno po obdržení platby na bankovní účet.

 
8.       Záruka a reklamace

 Záruční lhůta začíná běžet datem převzetí zboží. Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta daná zákonem, pokud není uvedeno jinak.

 
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady viz. Reklamační protokol.

 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či skladováním.

 
Jak postupovat:

·         Informujte prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně,

·         zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího,

·         k zásilce přiložte doklad o koupi (paragon) a vyplněný Reklamační protokol,

·         zboží pro přepravu řádně zabalte, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

Při potvrzení reklamace bude kupující vhodným způsobem informován, kdy je balík expedován. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude kupujícímu vrácena kupní cena.

U zamítnuté reklamace mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem, případně telefonicky nebo prostřednictvím SMS, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím.

 
9.       Ochrana osobních údajů

Ing. Golský Tomáš, Erbenova 33, 586 01 Jihlava, IČ: 03715931, DIČ: neplátce, prohlašuje, že informace o Vaší osobě získané na základě objednaného zboží slouží pouze pro interní potřebu. Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě ani jinak zneužity (vyjma poskytnutí údajů nutných pro dodavatelskou službu za účelem doručení objednané zásilky). Bez výslovného souhlasu kupujících nakládá prodávající s Vašimi osobními údaji pouze v rozsahu, který připouští zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některý zákonů.

 
Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 
Vaše Kapka medu z Vysočiny